Đây là nội dung được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CPquy định x.ử p.hạt v.i phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, ch.ống t.ệ n.ạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống b.ạo l.ực gia đình.

Cụ thể, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng nếu sử dụng các phương tiện thông tin nhằm x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Việc vợ, chồng lên Fb, zalo… đăng status nói xấu chồng, vợ sẽ bị xử phạt theo quy định này. Đồng thời, phải công khai xin lỗi khi n.ạn nhân có yêu cầu.

Bởi vậy, trong đời sống gia đình nếu có mâu thuẫn thì chúng ta nên đóng cửa bảo nhau, tránh có những nóng giận quá mức rồi lên các trang mạng xã hội “giải tỏa b.ức x.úc” – sẽ tăng thêm sự mâu thuẫn và bị m.â’t tiền nộp phạt.

Ảnh minh họa

Điều 51. Hành vi x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lă.ng m.ạ, chì chiết, x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:       a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm.                                                                                                                 b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;   c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm x.úc ph.ạm danh dự, nhân phẩm của n.ạn nhân                                                                                                                               3. Biện pháp khắc phục hậu quả:                                                                                                                a) Buộc xin lỗi công khai khi n.ạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;                                                                                                                                              b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều này.